O NÁS

Vítajte na stránkach spoločnosti EMIMA s.r.o. Dolný Kubín,

     spoločnosť EMIMA s.r.o. začala na trhu pôsobiť v roku 2012. Svojím založením sa snaží všetkým zákazníkom  ponúknuť komplexné služby v oblasti záhradníctva, lesníctva a súvisiacej drobnej stavebnej činnosti.   Realizáciou všetkých činností úzko spätých so základnou činnosťou firmy (záhradkárstvo) sa snažíme zabezpečiť najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb a prác pre svojich zákazníkov.

     Hlavnou činnosťou spoločnosti EMIMA s.r.o. Dolný Kubín je zakladanie trávnikov, realizácia parkových a záhradných úprav,  príprava územia na realizáciu sadovníckej tvorby, výrubu stromov, štiepkovanie, drtenie, návrhu okrasných drevín, kvetov, realizácia okrasných jazierok a zavlažovacích systémov. Taktiež spoločnosť zabezpečuje údržbu všetkých zelených plôch (jarná a zimná údržba) vrátane pravidelného kosenia, hnojenia, terénnych úprav, orezávania stromov, čistenia zarastených pozemkov, atď.

     Spoločnosť EMIMA s.r.o. Dolný Kubín disponuje základným strojovým parkom pre ponúkané služby, dostatočným počtom kvalifikovaných síl, riadiacim pracovníkom s potrebným vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami, ktorými dokáže spoločne zabezpečiť najvyššiu kvalitu vykonávaných prác a služieb.

          Súčasťou ponúkaných služieb bude i prenájom základných druhov záhradkárskych strojov a zariadení. Všetky tieto činnosti sú doplnené o poradenskú a aranžérsku činnosť pre rôzne príležitosti.

     Veríme, že vysoká kvalita vykonaných prác, príjemný ľudia, výborné ceny a etický prístup bude to čo Vás zaujme a presvedčí o tom, aby ste zase v budúcnosti vyhľadali naše služby.

Comments are closed.