KONTAKT

 

emima

EMIMA s.r.o. Dolný Kubín
SNP 1197/30
026 01 Dolný Kubín
Slovensko
 
telefón: + 421 904 285 234
email:emima@emima.sk
www.emima.sk
 
IČO: 46 774 921
DIČ: 202 356 4928
 
skype:  emima_s.r.o.
 
Cenová ponuka Vám bude vypracovaná v čo najkratšom čase od zaslania úplnej projektovej dokumentácie a komplentného výkazu výmer.
 
Žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky zasielajte na:
kalkulacie@emima.sk

Bankové spojenie:
TATRABANKA
292 788 0321 / 1100

Comments are closed.